Rekrytera medarbetare

"Vi hjälper de offensiva företagen att rekrytera medarbetare till chefs- och specialistbefattningar, samt nyckelpersoner som är strategiska för företaget."

SEARCH IT präglas av bred affärslivserfarenhet på flera nivåer, samt ett omfattande kontaktnät.

Erfarenheterna kommer främst från:

  • Management och operativt linjechefsarbete.
  • Marknadsföring och försäljning.
  • Projektledning och uppdragsverksamhet.
  • IT
  • Ekonomi

SEARCH IT hjälper idag både industri, handels- och IT-företag med befattningar på chefs- och specialistnivå.