Tjänster

Affärsinriktad rekrytering innebär att vi föreslår vår uppdragsgivare att tillsätta en befattning med den som bäst passar för tjänsten, det vill säga har rätt kompetens, erfarenhet samt affärs- och verksamhetsförståelse.

När vi analyserat förutsättningarna, bestämmer vi tillsammans med vår uppdragsgivare vilken sök- metod vi skall använda för att hitta optimalt lämpliga kandidater.

Metoderna, och vägen till målet, är via annonsering eller search/headhunting. En kombination av båda metoderna kan ibland vara bästa vägen för att få fram ett tillräckligt antal välkvalificerade kandidater.