Analyser och Intervjuer

Vi genomför personlighetsanalyser, kunskapstester och erfarenhetsutvärderingar.

Detta presenteras för uppdragsgivaren, och utgör underlag för att ta rätt beslut vid anställning av kandidater vid egen annonsering eller intern rekrytering.

  • Är det rätt person som erbjuds jobbet ?
  • Vem av internkandidaterna har bäst förutsättningar för att befordras till den nya tjänsten ?

Dessa och andra frågor besvaras genom att analysera befattningskraven och relatera dem till aktuella kandidaters egenskaper, styrkor och svagheter. Vi använder oss av Thomassystemet för att analysera dessa parametrar.

Vid djupintervjuer får kandidaterna även en skriftlig arbetsuppgift för att fånga upp arbetslivserfarenheter och karriärresultat. Djupintervjun följs upp med referenstagning för att verifiera resultaten från analyser och intervjuer.

Analyser och djupintervjuer ingår i våra totalåtaganden vid urvalsrekrytering och searchuppdrag.