Searchuppdrag

Vid rekrytering till befattningar som högre chefer, ledare och specialistroller rekommenderar vi search som bästa sättet att få fram kvalificerade kandidater.

Vi gör tillsammans med uppdragsgivaren en arbets- och kravanalys som resulterar i en kravprofil för tjänsten. Med utgångspunkt från vårt omfattande kontaktnät och vårt interna kandidatregister söker vi, och tar kontakt med kandidater som motsvarar kravprofilen och som är intresserade av tjänsten.

Search är också lämplig att använda då våra uppdragsgivares annonsering och rekryterings- insatser inte har gett önskat resultat, eller då det krävs speciell sekretess kring tillsättningen av tjänsten. Med hjälp av search kan vi få fram de rätta kandidaterna utan exponering av kandidaterna och tjänsten.