Urvalsrekrytering

Vi genomför även rekrytering med urvalsmetoden på liknande sätt som vid search.

Urvalsrekrytering innebär att tjänsten utannonseras externt.

Vi gör en då en totalentrepenad med förstudie och befattningsanalys, skapar kravprofilen, utformar och inför annonser samt hanterar telefonpassningen för att ta emot samtal och frågor från intresserade kandidater.

När intresseanmälningar kommit in startar vi processen med genomläsning och värdering av ALLA inkommande svar, varefter vi startar processen med att välja ut ett antal lämpliga kandidater för en första intervju.

De kandidater som intervjuats, och bäst stämmer in på kravprofilen, presenteras för uppdragsgivaren. I samråd med oss bestäms vilka kandidater som skall komma till intervju hos uppdragsgivaren. Efter dessa intervjuer beslutas vilka som skall slutbedömmas.

Vi genomför då djupintervjuer, personlighetsanalys och eventuell kunskapstest samt gör referenstagning före slutrapporten till uppdragsgivaren inför beslutet om vem man vill ge ett anställningserbjudande.