Coachning som stöd i rekryteringsprocessen

Under den första tiden på ett nytt uppdrag kan en extern coach vara det bästa sättet att hjälpa personen att snabbt komma in i jobbet och bli effektiv. Uppstarttiden på det nya jobbet förkortas och den personliga utvecklingen ökar.

Vad är coachning?

Coachning är ett verktyg för att hjälpa en person att utvecklas, att ta ett eget ansvar och öka sin effektivitet. Coachning hjälperpersonen att hitta sina egna styrkor och att se sina egna möjligheter.

Coachande förhållningssätt handlar om att vägleda en person att hitta sin egen lösning på ett problem eller en fråga. Våra insatser syftar till att stimulera människor och organisationer att upptäcka sin inneboende potential och hitta utvecklande sätt att använda den.

Vi erbjuder tjänsten att coacha den nyanställda under sex månader för att underlätta introduktionen till det nya arbetet och att säkerställa att investeringen ger full utdelning.